Tag Archives: Thanh xuân

Viết cho anh, người đã đi qua cuộc đời em!

Đã có nhiều người bước qua em và em cũng bước qua nhiều người. Có những người thậm chí em chẳng nhớ nổi tên nhưng có những người, bước qua rồi nhưng vẫn cần một đời để quên được… Continue reading Viết cho anh, người đã đi qua cuộc đời em!

Advertisements