Tag Archives: Ô nhiễm

Khi đại dương lên tiếng

  Đại dương là ngọn nguồn của tất cả, là khởi sinh của Trái Đất này. Nhưng hãy xem con người đã làm gì với nó?

“Tôi cho. Họ lấy. Nhưng tôi luôn có thể lấy lại…Tôi đã từng bao phủ hành tinh này một lần. Và tôi luôn có thể lập lại một lần nữa”. Continue reading Khi đại dương lên tiếng

Advertisements

Hà Nam: Tình trạng ô nhiễm ở làng dệt Đại Hoàng, Lý Nhân

Hiện nay trên địa bàn tỉnh khoảng hơn 50 làng nghề trong đó cả làng nghề truyền thống làng nghề mới hình thành. Các làng nghề tạo công ăn việc làm cho lao động tại địa phương. Song bên cạnh đó tình trạng ô nhiễm tại các làng nghề ngày một cao. Đặc biệt làng nghề dệt vải tại làng Đại Hoàng, Hòa Hậu huyện   Nhân tỉnh Hà Nam. Continue reading Hà Nam: Tình trạng ô nhiễm ở làng dệt Đại Hoàng, Lý Nhân