Tag Archives: Hà Giang

Hà Giang: Trẻ em cơm không đủ ăn, đi bộ 2 giờ mới đến lớp

 Heo hút giữa núi non trùng điệp là lớp học rách nát, phải chống cột gỗ của hơn 20 em học sinh lớp một và mẫu giáo bản Sán Séo Tỷ, xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc (Hà Giang).  Continue reading Hà Giang: Trẻ em cơm không đủ ăn, đi bộ 2 giờ mới đến lớp